Σχετικά με την αναγνώριση πλασματικών ετών, ενημέρωση από τη Νομική Σύμβουλο της ΔΟΕ

εδώ το ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής Συμβούλου - ΔΟΕ
εδώ το έντυπο για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών
εδώ το έντυπο για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου στρατού
εδώ το έντυπο για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου σπουδών