Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρδίκης Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυρόπουλος Σωτήριος
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατελούζος Ιωάννης
ΤΑΜΙΑΣ: Ζιάκας Ευάγγελος
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πανταζοπούλου Αικατερίνη
ΜΕΛΗ: Συγριμής Δημήτριος, Μπαχταλιάς Νικόλαος