ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΓΑΜΗ ΤΕΚΝΑ ΔΗΜΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70.50 3452 ΝΑΙ 1 ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
2 ΠΡΕΠΟΥΣΗ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ70.50 3258 ΌΧΙ   1ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
3 ΜΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70.50 3309 ΌΧΙ   6ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
4 ΜΑΝΩΛΗ ΡΟΔΟΘΕΑ ΠΕ70.50 3357 ΌΧΙ   4ο-12ο  ΚΟΡΙΝΘΟΥ
5 ΚΟΚΟΒΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ70.50 3376 ΌΧΙ   ΛΕΧΑΙΟΥ
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70.50 3421 ΌΧΙ   5ο-3ο  ΚΟΡΙΝΘΟΥ