Λιγότερα χρήματα για μόνιμους και αναπληρωτές Α/θμιας για το 2017

Λιγότερα χρήματα τελικά  για μόνιμους και για αναπληρωτές προβλέπει η εξειδίκευση του ΚΡΑΤΙΚΟΥ προϋπολογισμού για το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά την Α/θμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το κονδύλι  είναι 20.850.000 ευρώ ενώ πέρσι ήταν 23.500.000 ευρώ. Όσον αφορά τους μόνιμους εκπαιδευτικούς η εξειδίκευση προβλέπει 1.138.369.000 ευρώ ενώ πέρσι προέβλεπε 1.197.792.800. Όσον αφορά την υπερωριακή αποζημίωση το κονδύλι για το 2017 είναι μειωμένο καθώς προβλέπονται 1.736.000 έναντι 1.995.500.