Σύσκεψη Δ.Σ. της ΔΟΕ με Αιρετούς στις 23 Ιανουαρίου 2017