ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΚΟΡΝΘΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Αντωνίου Αλέξανδρος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας ως Πρόεδρος.
2. Γρηγορίου Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του Δ.Σ. Ξυλοκέριζας ως Τακτικό
μέλος και Αντιπρόεδρος.
3. Μότσια Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του Δ.Σ. Βοχαϊκού ως Τακτικό μέλος.
4. Ραντίτσας Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως α΄ τακτικό αιρετό μέλος.
5. Ζιάκας Ευάγγελος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως β΄ τακτικό αιρετό μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
1. Βανικιώτη Δήμητρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 6ου Δ.Σ. Κορίνθου.
2. Πάγκαλος Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 1ου Δ.Σ. Κιάτου.
3. Σοφός Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 1ου Δ.Σ. Ξυλοκάστρου.
4. Ντρίμερης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Μαρδίκης Θεόδωρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.