Εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών
Θέμα: «Εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών»
​Το ΔΣ και τα μέλη του ΣΑΝ δηλώνουμε την αγανάκτηση μας για έναν ακόμη άδικο διαχωρισμό, ως προς τα δικαιώματα μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4440/2016 θεσμοθετείται το δικαίωμα άδειας με αποδοχές στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω ασθένειας των ανήλικων τέκνων τους κατόπιν προσκόμισης σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που είναι πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι, το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες ανά ημερολογιακό έτος, ενώ για τους εκπαιδευτικούς που είναι μονογονείς, η άδεια αυτή ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Άδεια ασθένειας τέκνων σε μόνιμους εκπαιδευτικούς

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΚΟΡΝΘΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Αντωνίου Αλέξανδρος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας ως Πρόεδρος.
2. Γρηγορίου Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του Δ.Σ. Ξυλοκέριζας ως Τακτικό
μέλος και Αντιπρόεδρος.
3. Μότσια Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του Δ.Σ. Βοχαϊκού ως Τακτικό μέλος.
4. Ραντίτσας Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως α΄ τακτικό αιρετό μέλος.
5. Ζιάκας Ευάγγελος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως β΄ τακτικό αιρετό μέλος.

Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών

Η πρόοδος συντελείται με προτάσεις, όχι με στείρα άρνηση!
Λέμε ΝΑΙ στην περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών. Λέμε ΟΧΙ στην προχειρότητα του Υπουργείου Παιδείας.
Απαιτούμε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με προοδευτικό πρόσημο!
           
                Hσημερινή μορφή της αξιολόγησης του μαθητή στο δημοτικό σχολείο συνεχίζει να αναπαράγει την παραδοσιακή - ξεπερασμένη παιδαγωγική αντίληψη, καθώς:
·         προάγει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους μαθητές, τη βαθμοθηρία  και δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα για τον εκπαιδευτικό και για το σχολείο.
·         καταγράφει μόνο τις επιδόσεις του μαθητή σε κάθε γνωστικό αντικείμενο αλλά όχι τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στην ομαλή εξέλιξη ως μαθητή και ως προσωπικότητα όπως είναι η προσπάθεια, το ενδιαφέρον, η φιλομάθεια, η συνεργασία, ο τρόπος εργασίας και η ύπαρξη στόχων που έχουν να κάνουν με τη μάθηση.

Απόφαση Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. “Τα νηπιαγωγεία να μεταφερθούν διοικητικά στους Δήμους!”

Επικίνδυνη για την Προσχολική Αγωγή χαρακτηρίζει την πρόταση - απόφαση της πλειοψηφίας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για τη μεταφορά των Νηπιαγωγείων στην ευθύνη της Τοπικής Διοίκησης η Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ.
Η πρόταση κατατέθηκε από τους δημάρχους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 1 έως τις 3 Δεκέμβρη και είχε την ανοχή και τη συναίνεση των εκλεγμένων δημάρχων του ΣΥΡΙΖΑ.

Σχετικά με την εγκύκλιο του Ι.Ε.Π. για την περιγραφική αξιολόγηση

Σχετικά με την εγκύκλιο του Ι.Ε.Π. για την περιγραφική αξιολόγηση

Με αφορμή την εγκύκλιο που απέστειλε το Ι.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση» το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει τα εξής:
Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου στην πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος που είναι ασαφές, χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενο και το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει.